Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Staphylococcus enrichment broth (base) acc. to BAIRD (Merck) | 107899

Liên hệ
Code: 1078990500 - Chai 500g

Staphylococcus enrichment broth (1078990500) thành phần gồm có Lithium clorua và kali Tellurite ức chế hầu hết các hệ thực vật đi kèm, trong khi các thành phần còn lại của môi trường nuôi cấy cho phép thỏa mãn sự phát triển của staphylococci.