Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Thioglycollate broth (Merck) | 108190

Liên hệ
Code: 1081900500 - Chai 500g

Thioglycollate broth (1081900500) được sử dụng trong chuẩn đoán và phân lập vi khuẩn kỵ khí, hiếu khí, vi sinh vật ưa nước và sinh vật khó cấy.

Thioglycollate broth chứa các chất dinh dưỡng như  glucose, peptone từ casein và men chiết xuất cung cấp các yếu tố tăng trưởng cần thiết cho sự phát triển của vi khuẩn. Các chất khử thioglycollate và L-cystine đảm bảo môi trường phù hợp ngay cả đối với các loài vi sinh vật kỵ khí khó tính và ngăn ngừa sự tích tụ peroxit gây chết cho một số loại vi sinh vật. Các nhóm sulfhydryl của các chất này làm bất hoạt asen, thủy ngân và các hợp chất kim loại nặng khác. Do đó môi trường Thioglycollate broth phù hợp cho sử dụng cho các môi trường chứa các vật liệu có kim loại nặng hoặc chất bảo quản kim loại nặng.