Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Urea agar (Base) acc. CHRISTENSEN (Merck) | 108492

Liên hệ
Code: 1084920500 - Chai 500g

Urea agar (1084920500) này tuân thủ các khuyến nghị của International Organization for Standardization ISO (1993) và the DIN Norm 10160.

Urê bị thủy phân thành carbon dioxide và ammonia bởi enzyme urease. Amoniac hình thành sau đó làm cho môi trường trở nên kiềm hóa; phản ứng này được phát hiện bởi chỉ thị phenol đỏ chuyển màu từ vàng sang màu đỏ tía.