Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

VRB (Violet Red Bile Lactose) agar (Merck) | 101406

Liên hệ
Code: 1014060500 - Chai 500g

Violet Red Bile Agar (1014060500) là một môi trường chọn lọc được sử dụng để phát hiện và định lượng coliform và coliforms chịu nhiệt trong mẫu thực phẩm.

Quá trình lên men lactose dẫn đến kết quả axit hóa môi trường, được thể hiện bằng màu đỏ của chỉ thị pH (màu đỏ trung tính) và kết tủa muối mật xung quanh các khuẩn lạc. Sự hiện diện đồng thời của muối tinh thể tím và muối mật ức chế vi khuẩn Gram dương