Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) agar (Merck) | 105287

Liên hệ
Code: 1052870500 - Chai 500g

Xylose lysine deoxycholate Agar (1052870500) là một môi trường chọn lọc cho phân lập Salmonella và Shigella từ các mẫu lâm sàng và mẫu thực phẩm. XLD Agar đầu tiên được lên công thức bởi Taylor cho phân lập và xác định Shigella từ mẫu phân.

XLD agar có hiệu quả tương đối cao trong phân lập nguyên phát Shigella và Salmonella. XLD agar được bao gồm trong xét nghiệm hạn chế vi sinh vật USP cho sàng lọc mẫu đối với sự có mặt hoặc vắng mặt của Salmonella và được khuyến cáo cho xét nghiệm thực phẩm, sản phẩm và nước hàng ngày.