Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Yeast extract granulated (Merck) | 103753

Liên hệ
Code: 1037530500 - Chai 500g

Yeast extract granulated (1037530500) là một peptone không có nguồn gốc động vật và nội độc tố thấp, thích hợp để sử dụng trong lên men, nuôi cấy tế bào, môi trường di truyền phân tử và môi trường nuôi cấy để nuôi cấy và hồi sinh một lượng lớn các vi sinh vật khó tính và xét nghiệm kháng sinh.

Yeast Extract được điều chế bằng phương pháp tự phân giải protein của các tế bào. Hoạt động tự động được dừng lại bằng một bước làm nóng. Quá trình tự phân được kiểm soát cẩn thận để bảo quản các vitamin B phức tạp tự nhiên.