Bromocresol purple | 103025 | Merck

Hóa chất Bromocresol Purple hay Bromocresol tím (BCP) tên khác 5′,5”-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein ✓Code: 103025 ✓Cung cấp đầy đủ chứng từ ✓Giá cả cạnh tranh….

Loại: ACS,Reag. Ph Eur                       Số EC: 204-087-8
Phân tử khối: 540.22 g/mol                  Số CAS: 115-40-2
EnglishTiếng Việt