Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Hektoen enteric agar (Merck) | 1116810500

Liên hệ
Code: 1116810500 - Chai 500g

Hektoen enteric agar (1116810500) là một môi trường chọn lọc để phân lập và phân biệt vi khuẩn đường ruột gây bệnh từ các mẫu sinh học có nguồn gốc động vật, mẫu nước, các sản phẩm sữa và thực phẩm. Nó cũng được dùng trong thú y để phát hiện Salmonella trong động vật. Môi trường được khuyến nghị để phát hiện Shigella, trong vi sinh thực phẩm. Hektoen enteric agar (1116810500) cũng có thể được dùng như môi trường lựa chọn thứ hai trong phương pháp truyền thống để phát hiện Salmonella.