Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Xylene (VWR Prolabo)

Liên hệ
Code: 28975291
Tên sản phẩm Xylene
Code 28975291
CAS  1330-20-7
Quy cách chai 1L
Công thức hóa học C8H10, C6H4(CH3)2
Xuất xứ VWR Prolabo
Danh mục Hóa chất thí nghiệm