Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Brain heart agar (Merck) | 113825

Liên hệ
Code: 1138250500 - Chai 500g

Brain Heart Agar (1138250500) là một môi trường nuôi cấy được nhiều loại vi sinh vật khác nhau bao gồm cả nấm men nấm mốc. Sau khi thêm máu cừu, môi trường này có thể nuôi cấy nhiều vi sinh vật khó tính. Khi thêm gentamicin và chloramphenicol, môi trường chọn lọc phù hợp để cấy các loại nấm gây bệnh từ các mẫu nhiễm vi khuẩn và nấm mốc hoại sinh cao. Môi trường không phù hợp với các loài tan máu, vì hàm lượng đường cao.