Merck Milli-Q® EQ 7000

ãng sản xuất: Merck Millipore

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tổng quan

Nước siêu tinh khiết, chất lượng cao và đồng nhất là yếu tố quan trọng đảm bảo công trình nghiên cứu khoa học chất lượng và đáng tin cậy. Hệ thống lọc nước siêu tinh khiết Merck Milli-Q® EQ 7000 được thiết kế để tạo ra chất lượng nước siêu tinh khiết đồng nhất [điện trở suất 18,2 MΩ · cm @ 25°C; tổng carbon hữu cơ (TOC) ≤ 5 ppb] có thể được điều chỉnh cho phù hợp với từng yêu cầu ứng dụng cụ thể. Thêm vào đó, một loạt các tính năng thiết kế thông minh giúp bạn dễ dàng phân phối nước những nơi cần thiết trong phòng thí nghiệm.

EnglishTiếng Việt