Merck Milli-Q® IQ 7000

Đặc điểm nổi bật:

Chế độ phân phối nước “Assisted” cho phép phân phối đến từng giọt

Tự động lưu trữ báo cáo sau mỗi lần lấy nước

Cơ chế khóa mới giúp dễ dàng thay thế cột lọc

Chất lượng sản phẩm cao:

Trở kháng 18.2 MΩ.cm

TOC ≤ 2 ppb

Endotoxin < 0.001 EU/ml

Lưu lượng lấy nước 0.05 – 2 L/phút

EnglishTiếng Việt